logo

Programmering

tilbage til kompetencer
HTMLJeg har stor erfaring med HTML fra multimediedesign og bruger det rigtig meget. CSSNår man laver hjemmesider er der altid brug for noget CSS til at style indholdet, så det er jeg meget bekendt med. WordpressAf CMS-systemer har jeg størst erfaring med Wordpress. Jeg har herigennem også erfaring med WooCommerce. BootstrapPå IT-universitetet har jeg kny-ttet bekendtskab med Bootstrap og Flexbox som denne hjemme-side også er lavet i. JavaScriptPå multimediedesign lærte jeg at skrive JavaScript. I dag beny-tter jeg det mest i forbindelse med integrering af plugins m.m. PHPI forbindelse med multime-diedesign har lært lidt PHP og det at arbejde med MySQL og databaser. PROGRAMMERING

HTML

I forbindelse med multimediede-sign lærte jeg at skrive HTML. Det er et sprog, jeg har stor erfaring med og benytter meget.

CSS

Når man laver hjemmesider er der altid brug for noget CSS til at style indholdet, så det er jeg meget bekendt med.

PHP

forbindelse med multimediede-sign har jeg stiftet bekendskab PHP og at arbejde med MySQL og databaser

JavaScript

På multimediedesign lærte jeg at skrive JavaScript. I dag benytter jeg det mest i forbindelse med integrering af plugins m.m.

Wordpress

Af CMS-systemer har jeg størst erfaring med Wordpress. Jeg har herigennem også erfaring med WooCommerce.

Bootstrap

På IT-universitetet har jeg knyttet bekendtskab med Bootstrap og Flexbox som denne hjemmeside også er lavet i.